Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 675
Strony: 675-682
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie dwóch najbardziej znanych światowych rankingów uczelni z uwzględnieniem ich krytyki oraz przedstawienie w jakim stopniu odzwierciedlają one kapitał intelektualny uczelni. W artykule zaprezentowane zostały składowe „The Shanghai Jiao Tong University Rankings”, „The Times Higher Education Supplement University Rankings” oraz rankingu uczelni zbudowanego na podstawie jej kapitału intelektualnego I. Bezhani.

INTELLECTUAL CAPITAL IN UNIVERSITIES’ RANKINGS


Summary
The aim of the paper is to present the two most recognized world rakings of universities with their critical analysis and to explain their relations to universities’ intellectual capital. In the paper the following rankings have been discussed: The Shanghai Jiao Tong University Rankings, The Times Higher Education Supplement University Rankings and the intellectual capital ranking by I. Bezhani.