Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Wasilewska 233
Strony: 233-242
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono porównanie powszechnie stosowanej metody wyceny projektów inwestycyjnych wartości zaktualizowanych przepływów netto (NPV) oraz metody drzew decyzyjnych (DTA) z nowoczesnym podejściem do wyceny projektów inwestycyjnych, jakie stanowią opcje realne (opcje rzeczowe). Po scharakteryzowaniu wymienionych metod autorka przedstawiła wady i zalety tych podejść oraz wskazała, w jakich sytuacjach mogą być z powodzeniem zaimplementowane.

COMPARISON OF NET PRESENT VALUE (NPV), DECISION TREE ANALYSIS (DTA) AND REAL OPTION ANALYSIS (ROA) IN INVESTMENT PROJECT VALUATION

Summary
The article presents a comparison between the traditional methods of valuating Net Present Value (NPV) and Decision Trees Analysis (DTA) with Real Option Models (ROA). All these methods were characterized and the advantages and disadvantages were named. The article shows the differences between the approaches regarding the flexibility of decision process and the uncertainty of future market events. The author gives also some examples of possible implementation of those methods.