Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Mikołajek-Gocejna, Dorota Podedworna-Tarnowska 609
Strony: 609-618
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono specyficzny rodzaj czynnika kształtującego ceny akcji w dniu debiutu, jakim są oczekiwania inwestorów oraz efekt niedowartościowania. Oczekiwania w procesie IPO są kształtowane w oparciu o przesłanie inwestycyjne tzw. equity story oraz unikalną propozycję wartości spółki. Te z kolei decydują o cenie zamknięcia pierwszego dnia notowań i efekcie niedowartościowania spółki.

EXPECTATIONS OF INVESTORS IN THE PROCESS OF IPO AND THE EFFECT OF UNDERPRICING


Summary
The article presents a specific type of factor, influencing the share price during the debut, comprising of expectations of investors and the effect of underpricing. Expectations in the IPO process are developed on the basis of the equity story and the unique value proposition of the company. These consequently determine the closing price of the first day of trading and the effect of underpricing of the company.