Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Dmitruk 449
Strony: 449-458
pdf pełen tekst

Streszczenie
Istotą relacji inwestorskich (IR) jest komunikowanie się spółki notowanej na giełdzie lub zmierzającej do tego, z jej akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami oraz inwestorskim środowiskiem opiniotwórczym (analitykami i mediami). Podstawowe cele i jednocześnie pożądane efekty tej działalności to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i wycena spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę oceny jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród inwestorów instytucjonalnych.

INSTITUTIONAL INVESTOR’S ASSESSMENT OF INVESTOR RELATIONS FOR PUBLIC COMPANIES LISTED ON WSE IN 2011


Summary
The essence of investor relations (IR) of listed companies is to communicate with shareholders, potential investors and the investor community opinion leaders (analysts and the media). Basic objectives and desired outcomes of this activity are: reduction of the cost of capital, greater liquidity and valuation of the company and increase in the levels of trust and reputation. This article attempts to assess the quality of investor relations of companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2011, based on the results of research conducted among institutional investors.