Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Nowak 467
Strony: 467-477
pdf pełen tekst

Streszczenie
Outsourcing jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Umożliwia redukcję kosztów, poprawę jakości tworzonych dóbr i świadczonych usług, redukcję czasu trwania cykli produkcyjnych, czy lepszego wykorzystania zasobów. Mimo dużego znaczenia i wagi outsourcingu, przedsiębiorstwa charakteryzują się ograniczoną skłonnością do przekazywania realizacji określonych funkcji innym podmiotom. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące zakresu i kierunków rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach przemysłowych.

IAREAS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY OUTSOURCING


Summary
Outsourcing is one of the instruments used in the process of enterprise value creation. It enables cost reduction, improvement of products and services quality, reduction of production cycle and proper use of recourses. Although outsourcing has a significant meaning, some enterprises are characterized by low tendency to transfer certain functions to be realized by other firms. This paper presents the results of research concerning the range and tendency of development of outsourcing in industrial companies.