Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 841
Strony: 841-847
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały możliwe sposoby optymalizacji struktur kapitałowych, uwzględniające działania o charakterze korporacyjnym i cywilnoprawnym. Opierają się one odpowiednio na mechanizmach wypracowanych w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych lub o instytucje prawa cywilnego. W artykule omówione zostały podstawowe aspekty prawne związane z zastosowaniem mechanizmów korporacyjnych: wypłaty dywidendy, likwidacji kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego oraz z zastosowaniem mechanizmów cywilnoprawnych.

CAPITAL STRUCTURE OPTIMIZATION POLICY IN A HOLDING COMPANY


Summary
The article presents the ways of optimizing capital structures in terms of corporate and civil law actions. The text discusses the basic legal aspects associated with the use of corporate mechanisms: dividends, capital liquidation, reduction of share capital and the mechanisms of civil law.