Zeszyty naukowe
Autor: Anna Stankiewicz-Mróz 857
Strony: 857-864
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badania pięciu transakcji M&A przeprowadzonych w latach 2008– 2009 w firmach będących producentami farmaceutyków. Badania zrealizowano w roku 2011, po upływie 2–3 lat od dokonania transakcji. Celem badania było przeanalizowanie zależności pomiędzy motywami transakcji a zakresem i tempem integracji potransakcyjnej.

MOTIVES OF TRANSACTION AND THE RATE OF INTEGRATION AFTER M&A IN PHARMACEUTICAL COMPANIES


Summary
The paper presents the research results on 5 M&A transactions in the companies of the pharmaceutical sector in the years 2008–2009. In the research there was a conviction that the evaluation of the integration effects should be done at least 2–3 years after the transaction. The purpose of this paper is to analyze the correlation between motives of the transaction and depth of post merger integration.