Zeszyty naukowe
Autor: Robert Karaszewski, Monika Klemke-Pitek 55
Strony: 55-77
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano oceny wpływu elementarnych składników wiedzy na budowanie potencjału konkurencyjnego największych korporacji świata oraz oddziaływania poszczególnych uwarunkowań procesu zarządzania na jego przebieg. Poddano analizie również stopień implementacji poszczególnych obszarów zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach zagranicznych. Równocześnie autorzy przybliżyli problematykę koncepcji wypracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, innowacyjne rozwiązania

PROBLEMATIC OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE LIGHT OF FOREIGN EXPERIENCE AND CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN POLISH ECONOMY.
Summary
The article is a report of an investigation of the current state of KM implementation in the world’s largest corporations. Two data collection methods were used, a questionnaire and interviews with senior representatives of the organizations. The main purposes of the investigation were the estimation of basic knowledge elements infl uence on competitive capacity of corporations and the evaluation of the infl uence of selected conditions on the knowledge management process. Simultaneously, the authors focus on problematic of development and implementation of innovative solutions in knowledge management process in polish enterprises, which are co-financed by UE (European Union) resources within the framework of European Social Fund.

Keywords: knowledge management, innovative solutions