Zeszyty naukowe
Autor: Adrianna Lewandowska, Alicja Hadryś-Nowak 405
Strony: 405-420
pdf pełen tekst

Streszczenie
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw niezarządzanych przez rodzinę firmy rodzinne stawiają nie na szybki zysk, lecz na stabilny i zróżnicowany wzrost. Zachowanie przedsiębiorstwa i kontynuacja wyznawanych wartości oraz przekazanie biznesu kolejnym pokoleniom staje się nadrzędnym celem założyciela. Wartości wyznawane przez właściciela splatają się z wartościami całej rodziny, która ma realny wpływ na misję i strategię firmy, a także na zasady komunikacji z klientami i kontrahentami. Wartości te stają się naturalną siłą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, przedsiębiorstwa rodzinne, strategie, zarządzanie, wartości,
rozwój

STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON FAMILY BUSINESS VALUES AS A NATURAL FORCE OF COMPANY DEVELOPMENT

Summary
Analyzing activitis of family companies can bee seen without doubt that the profit in the business categories is not the most important goal for them. For many companies stable and sustainable development and its keeping and also continuance through next generations is more relevant than short-term, quick growth. Analyzing values regarded as key-values in family companies can bee seen that they suport the realization of sustainalble development strategy what makes it a natural strenght of company development.

Keywords: family-owned companies, family-owned enterprises, strategies, management,
values, development