Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Strojek-Filus 491
Strony: 491-507
pdf pełen tekst

Streszczenie
Polityka bilansowa dopuszcza różne narzędzia kształtowania zysków całkowitych jednostek gospodarczych. W grupach kapitałowych szczególne znaczenie, z tego punktu widzenia, mają transakcje wewnątrzgrupowe oraz transakcje zmieniające strukturę grupy kapitałowej. Narzędzia te w istotnym stopniu wpływają na poziom wykazywanych zysków całkowitych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, zyski całkowite, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, transakcje w grupie kapitałowej

PARTICULAR TRANSACTIONS IN CREATING THE COMPREHENSIVE INCOME IN ENTITIES OF CAPITAL GROUP

Summary
There are many instruments of accounting policy infl uenced on companies total income. Particular transactions conducted between the units of capital group evaluate the infl uence on total income of capital group as an indyvidual. In respect of this the special role can be attributed to transactions concerned with change in structure of capital group and special transactions between units of group. The result of such transactions is considered with value of total income presented in individual and consolidated financial reports.

Keywords: capital group, comprehensive income, consolidated financial statement, transactions in capital group