Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Korzyńska 609
Strony: 609-622
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono i omówiono metodę oceny jakości usług servqual oraz jej implementację w firmie oferującej usługi szkoleń lotniczych. Za pre zen towa no także wyniki przerowadzonych przez firmę badań jakości świadczonych usług.

Słowa kluczowe: jakość usług, luki, servqual, wymiary jakości

METHOD OF MEASURING THE QUALITY OF SERVICES ON THE EXAMPLE OF COMPANY THAT OFFERS TRAINING SERVICES

Summary
This paper presents servqual method of measuring the quality of services and it imple mentation in the company that offers aviation training services. It also contains the results of quality services research.

Keywords: quality service, gaps, servqual, quality measures