Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 623
Strony: 623-636
pdf pełen tekst

Streszczenie
Utrzymanie działalności firmy, jej sukcesywny rozwój, a w konsekwencji wzrost wartości jest zgodne z oczekiwaniami szerokiego grona interesariuszy. Literatura przedmiotu wskazuje, że wśród czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa występują również zasoby ludzkie, zaś sami pracownicy należą do grona interesariuszy firmy. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty oraz determinanty zadowolenia z pracy. Wskazano potencjalne korzyści płynące z odczuwania zadowolenia z pracy oraz rolę satysfakcji z pracy w kształtowaniu jakości wykonywanej pracy, jakości życia pracownika i ich wpływu na środowisko społeczne. Wskazano na praktyczne implikacje wiedzy dotyczącej determinant i natury zadowolenia z pracy na dobór narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu wewnętrznego.

Słowa kluczowe: satysfakcja (zadowolenie) z pracy, marketing wewnętrzny, klient wewnętrzny, wzrost wartości przedsiębiorstwa, zadowolenie interesariuszy, zasoby ludzkie

THE INTERNAL CLIENT’S SATISFACTIONAS A FACTOR OF THE CORPORATE VALUE GROWTH

Summary

The article presents chosen aspects of a job satisfaction and its influence on the corporate value growth. The external clients’ satisfaction depends on internal clients and their job satisfaction, the way they work and the way they understand their role in corporate value growth process. The internal marketing tools help to make employees more aware of their role in building the stakeholders’ satisfaction. The author presents various ways of defining job satisfaction and its consequences on approach to the research. The factors that determine an attitude towards work (e.g. an employee’s personality, a work environment) are also shown. The article presents potential consequences of job satisfaction for employees, corporate and social environment.

Keywords: job satisfaction, internal marketing, internal client, corporate value growth, stakeholders satisfaction, human resource