Zeszyty naukowe
Autor: Anna Lipka, Stanisław Waszczak 657
Strony: 657-683
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu przeanalizowano osiem metod wyceny kapitału ludzkiego pod kątem uwzględnienia w nich różnic interindywidualnych, które mogę zniekształcać wynik jego wartościowania. Zaproponowano narzędzie do identyfikacji niekoherencji współwystępowania poszczególnych składowych konstytuujących wartość kapitału ludzkiego. Przeanalizowanono te składowe pod kątem ich ważności dla realizacji strategii oraz przez pryzmat inwestycji, dzięki którym ich wartość może być podwyższona.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, metody wyceny kapitału ludzkiego, klient wewnętrzny,wartość  przedsiębiorstwa

THE INFLUENCE OF THE CONSUMERS ON DEVELOPING INNOVATION BY ENTERPRISES ACCORDING TO USER-DRIVEN INNOVATION

Summary
UDI is based on belief that users, by informing about their own preferences and needs, stimulate enterprises to answer their expectations by implementing innovations. That means consumers, consciously or unconsciously, participate in the process of creating products and services, which they want to buy. In this term, users are important source of information about innovation possibilities and activities, which enterprises, especially SMEs, can undertake. Results of research made by Central Statistical Office through polish enterprises confirm above. European Commission also stressed the importance of users. The aim of this paper is to present background of an User-Driven Innovation (UDI) conception and show the infl uence of users and the way they participate in the process of implementation by enterprises, mainly SMEs, innovations.

Keywords: influence, consumers, User-Driven Innovation