Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Trzcińska 707
Strony: 707-716
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaproponowano rozwiązanie, które powinno pomóc szkołom średnim ukierunkować działania pod potrzeby określonego ucznia, czyli klienta. Każdy uczeń korzystający z edukacji jest traktowany jako klient. Szkoła w tym kontekście jest usługodawcą, który musi spełnić określone oczekiwania klienta. Należy zatem zadać pytanie, jakie są oczekiwania ucznia – klienta co do dalszego procesu jego kształcenia? Dzięki zastosowaniu metody AHP można określić preferencje uczniów w stosunku co do wyboru określonej szkoły i zoptymalizować preferencje uczniów.

Słowa kluczowe: preferencje, metoda AHP

METHOD OF SELECTION MULTICRITERIAL PREFERENCES OF STUDENTS

Summary
In the article there was suggested a solution which might allow secondary schools to match their work to student’s requirements and needs. In this case a particular student is perceived as a client of an institution. Furthermore, the school appears in a role of some sort of service provider and its role is to accommodate customer’s expectations. That is why it is worth asking a question: ‘What are the expectations of so called student-clients in context of their further education?’ Thanks to AHP method we are able to estimate and optimize students’ preferences in relation to the process of choosing particular schools.

Keywords: preferences, AHP method