Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Kowalewski 43
Strony: 43–51
pdfpełen tekst

Streszczenie:
We współczesnym budżetowaniu pojawiło się kilka koncepcji alternatywnych względem tradycyjnego podejścia. Jedną z nich jest koncepcja better budgeting, zaproponowana w 2003 roku przez zespół prof. A. Neely’ego. Fundamenty tej koncepcji to wykorzystanie budżetowania opartego na działaniach oraz budżetowania od zera. Ponadto wykorzystuje się zarządzanie wartością, planowanie zysku oraz prognozowanie kroczące. Better budgeting stanowi zmodernizowanie budżetowania opartego na działaniach oraz połączenie go z kilkoma użytecznymi narzędziami, aby uczynić z tego system ukierunkowany na silne powiązanie z realizowana strategią i procesami tworzącymi wartość w przedsiębiorstwie oraz umożliwiający efektywne zarządzanie dokonaniami. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza koncepcji better budgeting jako alternatywnej formy planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie. W artykule zostaną zaprezentowane fundamenty tej koncepcji, a także zostanie poddana analizie możliwość jej praktycznej implementacji do przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: better budgeting, budżetowanie oparte na działaniach, budżetowanie od zera, zarządzanie wartością, planowanie zysku, prognozowanie kroczące

BETTER BUDGETING AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL BUDGETING

Abstract:
Better budgeting is an interesting concept alternative to traditional budgeting. This concept emphasizes the role of activity-based budgeting, zero-base budgeting, value-based management, profit planning and rolling budgets and forecasts. There is a critical review of better budgeting concept in the article. This article offers also theoretical analysis of main problems with implementation better budgeting to enterprises.
Keywords: better budgeting, activity-based budgeting, zero-base budgeting, value-based management, profit planning, rolling forecast