Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Mazur, Zdzisław Kulczyk 135
Strony: 135–144
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań było ustalenie relacji pomiędzy rozdzieleniem symbolicznym obecnym w procesie screeningu venture capital a jakością inwestycji.
Metodyka badania – Przeprowadzono 30 wywiadów indywidualnych, z czego 12 miało charakter wywiadów pogłębionych. Oszacowano korelacje pomiędzy wielkością rozdzielenia, a jakością inwestycji określoną przez indywidualnych inwestorów.
Wynik – W wyniku uzyskano informacje o relacji pomiędzy rozdzieleniem symbolicznym, jego przyczynami i skutkami.
Oryginalność/wartość – Zbadano inwestorów, co stanowi wartość dodaną, gdyż do tej pory w większości badano przedsiębiorców poszukujących kapitału. Potwierdzono relację pomiędzy wielkością rozdzielenia a jakością inwestycji, przy czym jest ona zróżnicowana w ramach wszystkich rodzajów. Wskazano na korzyści z niejednoznaczności przyczynowo-skutkowej.
Słowa kluczowe: rozdzielenie symboliczne, jakość inwestycji, venture capital screening

SYMBOLIC DECOUPLING AND INVESTORS DECISIONS

Abstract:
Purpose – the purpose of the research was to assess the relation between symbolic decoupling recognized in process of capital venture screening and the quality of investment.
Design/Methodology/approach –There were interviewed 30 individual investors, 12 of interviews were in-depth. There was estimated intercorrelation between decoupling and quality of investment.
Findings – There intercorrelation between decoupling and quality of investment exists but the impact of different types of information on investment quality was diversifi ed.
Originality/value – Most of research bases on interviews with entrepreneurs. In this research the investor is an unit of analysis what is a valuable, new approach. The next value added was discovery of advantage of causal ambiguity in venture capital screening.
Keywords: symbolic decoupling, investment quality, venture capital screening