Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Sekuła 161
Strony: 161–170
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Badania analizują skuteczność strategii inwestycyjnej Psy Dowa w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywidendowa strategia Dowa jest zorientowana na wartość i polega na inwestowaniu równych nakładów kapitałowych w składowe indeksu WIG20, z najwyższą stopą dywidendy. Otrzymane wyniki sugerują, że stosowanie strategii Psy Dowa może dostarczyć dodatkowej wartość inwestycji na polskim rynku kapitałowym. Ponadto, otrzymane rezultaty są istotne statystycznie. W związku z tym można stwierdzić, że strategia Psy Dowa jest skuteczniejsza od rynku.
Słowa kluczowe: strategia Psy Dowa, stopa dywidendy, efektywność rynku kapitałowego

TEST OF THE DOGS OF THE DOW STRATEGY ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
This study analyzes the performance of the Dogs of the Dow investment strategy on the Warsaw Stock Exchange. The Dow Dividend Strategy is a value oriented that calls for investing equal capital expenditures in the highest yielding components of the WIG20. The performance evaluation findings suggest that the Dogs of the Dow can add some value an investment strategy on the Polish capital market. Moreover, the results are significant in a statistical sense. Therefore, can be concluded that the Dogs of the Dow strategies outperform the market.
Keywords: Dogs of the Dow strategy, dividend yield, market efficiency