Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Kuryłek 199
Strony: 199–211
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł koncentruje się na sposobach oddziaływania w przedsiębiorstwie, mających na celu wzrost jego wartości. W głównej mierze dotyczy zwiększenia udziału rynkowego, możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności. Ponadto, podkreślono rolę finansowania w dążeniu do wzrostu przedsiębiorstwa. Dlatego skupiono się na finansowaniu wzrostu poprzez zastosowanie mezzanine. Głównym elementem ograniczającym inwestycje, fuzje i przejęcia czy też wzrost sprzedaży, jest brak dostępu do elastycznego finansowania. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie instrumentów finansowych, a zwłaszcza mezzanine. Struktura tego instrumentu pozwala na elastyczne dokonywanie spłaty. W związku z tym kadra zarządzająca skupia się na prowadzeniu działalności biznesowej czy też organicznej. Istotą jest zatem przedstawienie struktury finansowania mezzanine i jego wpływu na rozwój prowadzonej działalności, które w konsekwencji może prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, finansowanie mezzanine, wykupy lewarowane, LBO

MEZZANINE FINANCE IN FIRM’S VALUE CONTEXT

Abstract:
The aim of the article is concerning about rising firm’s value in medium or long term period. One of the most important is to concentrate on extending market shares or diversifying scale of enterprise. What matter most is the role of financing in company growth. The author focuses on the fundamental importance of mezzanine financing and describes the financing structure. Elastic mezzanine payment is crucial and gives the Board of Directors greater opportunity to achieve planned firm’s strategy. Mezzanine infl uence on firm’s development is concerning issue and it could have magnificent impact on value of the firm.
Keywords: Firm value, mezzanine finance, leveraged buyout, LBO