Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Ostrowska 435
Strony: 435–442
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – To analyze the profi tability ratios in the insurance division for companies with predominantly domestic and foreign capital in 2008–2012.
Design/Methodology/approach – used standard test methods – descriptive statistics.
Findings – companies with predominantly domestic capital achieve much better results than companies with predominantly foreign capital.
Originality/value – Analysis of the profi tability ratios allows the evaluation of the effectiveness of foreign capital in the Polish insurance market.
Keywords: insurance market, domestic capital, foreign capital, profi tability

ANALIZA WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU KAPITAŁU

Streszczenie:
Cel – analiza wskaźników rentowności w zakładach ubezpieczeń z podziałem na zakłady z przeważającym udziałem kapitału krajowego i zagranicznego w latach 2008–2012.
Metodologia badania – wykorzystano standardowe metody badawcze – statystyki opisowej.
Wynik – zakłady z przeważającym kapitałem krajowym uzyskiwały znacznie lepsze wyniki aniżeli zakłady z przeważającym kapitałem zagranicznym.
Oryginalność/wartość – analiza wskaźników rentowności pozwala na ocenę efektywności kapitału zagranicznego na polskim rynku ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń, kapitał krajowy, kapitał zagraniczny, rentowność