Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Szymański 619
Strony: 619– 632
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem tego artykułu jest wskazanie jak praktycy, eksperci z zakresu wyceny oceniają przydatność, użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Dla realizacji postawionego celu wykorzystano reaktywną metodę badawczą – badania ankietowe.
Wynik – Efektem przeprowadzonych badań były odpowiedzi na następujące pytania: Czy i z jakich standardów wyceny przedsiębiorstw korzystają eksperci? Na ile użyteczne są standardy wyceny przedsiębiorstw, w jakim stopniu spełniają one oczekiwania ekspertów i na ile przystają do praktyki wyceny przedsiębiorstw? Czy istnieją różnice w postrzeganiu zjawisk w zakresie wyceny między ekspertami funkcjonującymi na rynku amerykańskim, na którym od wielu lat istnieją standardy wyceny przedsiębiorstw, a ekspertami z innych krajów, gdzie te standardy mają krótszą historię?
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, standardy wyceny przedsiębiorstw

BUSINESS VALUATION STANDARDS USIBILITY – SURVEY RESULTS

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is to attempt to indicate how business valuation experts evaluate usefulness of business valuation standards.
Design/Methodology/approach – Survey method was used in order to achieve the article purpose.
Originality/value – The study results report answers for the following research questions: whether and which business valuation standards do experts make use of? Whether and to what extent do the business valuation standards require changes to meet the demands of today’s reality? Are there differences in the perception of the phenomena connected with valuation between experts working on the U.S. market, where BVS are well-established, and experts from other countries such as Poland and Romania where these standards have a shorter history?
Keywords: business valuation, business valuation standards