Zeszyty naukowe
Autor: Kamila Urbańska 633
Strony: 633–640
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Identyfikacja czynników wartości małego przedsiębiorstwa to najważniejszy element w drodze do wyznaczenia jego wartości. Czynniki wartości małych podmiotów gospodarczych zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych, badań ankietowych oraz licznych wywiadów z właścicielami małych firm. Wynikiem przeprowadzonych badań jest schemat, który przedstawia nie tylko główne czynniki wartości małych przedsiębiorstw ale również mikro- i makronośniki wartości wartości, które kształtują poszczególne czynniki. Dość szczegółowe badania zmierzające do wyznaczenia realnej wartości małego przedsiębiorstwa to stosunkowo nowa i rzadko poruszana tematyka. Publikacje poświęcone wycenie wartości przedsiębiorstw nie proponują dwóch innych podejść w zależności od wielkości firmy. Dopiero w 2012 roku pojawiła się na rynku polskim pierwsza publikacja naukowa dr Jacka Kuczowica Wycena małych przedsiębiorstw, gdzie słusznie dostrzega on i pisze, że stosowanie do analiz wartości małego podmiotu gospodarczego miar wywodzących się z technik dostosowanych i opracowanych z myślą o dużym przedsiębiorstwie jest równie nieskuteczne jak „opis zachowań domowego kota w oparciu o podręcznik biologii tygrysa”.
Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstw, małe przedsiębiorstwa

THE FACTORS OF SMALL BUSINESSES

Abstract:
Identification of the factors of small businesses is the most important way to determine its value. The factors of small businesses were determined on the basis of the research literature, surveys and interviews with owners of small businesses. The result of the study is a diagram. The diagram illustrates not only the main factors of small businesses but also macrocarriers values and microcarriers values. Research the actual value of small businesses are a relatively new topic. Publications on the valuation of companies do not offer the other two approaches, depending on the size of the company. In 2012, the publication was written about the valuation of small businesses. Dr. Jacek Kuczowica is the author of the publication. It was a first publication in Poland focused on the valuation of small businesses.
Keywords: value of companies, small businesses