Zeszyty naukowe
Autor: Marek Dudek, Jacek Kardela 23
Strony: 23–35
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Produkcja w klasie światowej to sposób organizacji pozwalający na osiągnięcie najwyższego, zdefiniowanego i możliwego do osiągnięcia poziomu zorganizowania produkcji, poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi, metod i metodologii zarządzania przedsiębiorstwem. Klasa światowa zakłada ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, celem zredukowania do minimum kosztów jego funkcjonowania. Ciągłe doskonalenie najczęściej jest realizowane poprzez permanentne eliminowanie z procesów tzw. strat produkcyjnych. Straty te są wyrażane za pomocą kosztów w filarze technicznym produkcji w klasie światowej zwanym analizą kosztów. Celem pracy było stworzenie uniwersalnego zestawu działań wykorzystywanych przy wdrażaniu filaru analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowej. W pracy wykorzystano metody badań społecznych, w szczególności obserwację i wywiad, przeprowadzone w grupie 12 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
Słowa kluczowe: produkcja w klasie światowej, analiza kosztów, wycena kosztowa strat

COST DEPLOYMENT PILLAR IN THE WORLD CLASS MANUFACTURING SYSTEMS

Abstract:
The Word Class Manfacturing is a way to organise an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organisation through implementing modern methods of management starting with the basic ones, to more complex methods and methodologies of enterprise management. World Class Manufacturing is a concept that aims to be the best, fastest, and as well as this is possible the cheapest manufacturer of products or services. This is usually done by eliminating wastes in Cost Deployment pillar. Cost Deployment is a seven-step accounting technique for assigning actual costs to each loss and waste that happens in a factory. This way, the prioritization of which loss to attack first can be made with economical reasoning. An additional advantage of Cost Deployment is that all improvement work in the organization is assigned an equivalent saving potential. Taking into account a number of implementations a cost deployment universal procedure has been created.
Keywords: word class manufacturing, cost deployment, cost estimate of looses