Zeszyty naukowe
Autor: Monika Hadaś-Dyduch 295
Strony: 295–303
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem pracy jest przedstawienie efektywności produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanych przez pryzmat osiągniętego przez nie zysku. Badanie oparto na obligacjach strukturyzowanych rozpoczętych, a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000–31.12.2013 w Polsce. W tym okresie zakończyło się 100 produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej i dla każdego produktu w tej formie wyznaczono zysk netto roczny z inwestycji. Wyznaczony zysk netto roczny kształtował się w przedziale od –0,54 do 19,4%, podczas gdy średnie oprocentowanie lokat na okres 12 miesięcy w latach 2000–2013 wynosiło 5,809%, a średnia roczna stopa inflacji 3,34%.
Słowa kluczowe: obligacja, produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne

PROFIT COMLED STRUCTURED PRODUCTS IN THE FORM OF STRUCTURED BOND

Abstract:
The aim of the study is to present the effectiveness of structured products in the form of structured
bonds through the prism of profit earned by them. The study was based on structured bonds started yet completed during the year 1.01.2000–31.12.2013 year in Poland. During this period resulted in 100 structured products in the form of bonds and structured for each product in the form of a set net annual investment. Designated annual net profit was in the range of –0.54% to 19.4%. While the average interest rate on deposits for a period of 12 months in the years 2000 to 2013 was 5.809% and the average annual inflation rate of 3.34%.
Keywords: bond, structured products, alternative investments