Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Daszyńska-Żygadło, Bożena Ryszawska 613
Strony: 613–627
pdfpełen tekst

Abstract:
The paper aims at defining the concept of corporate sustainability, showing its origin and provenience. Conceptualization is followed by an analysis of corporate sustainability assessment in the scope of composite equity indices on major stock exchanges. The authors analyzed equity indices evaluating and comparing the methodology, assumptions, coverage and transparency, among others. The growing role of sustainability and sustainable investing was highlighted in the paper as well as a recognizable shift towardsincreased transparency and disclosing non-financial information by the participants of financial markets all over the world.
Keywords: sustainable development, responsible investment, public companies

SYNTETYCZNE MIARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁEK PUBLICZNYCH

Streszczenie:
Artykuł definiuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, pokazując jej źródła i znaczenie w działalności przedsiębiorstw. Przedstawione zostały wybrane indeksy giełdowe oraz firmy dostarczające informacji do ich tworzenia. Analizie poddano indeksy giełdowe w tym metodologię ich tworzenia, założenia podstawowe, ich zasięg i przejrzystość. Ponadto zwrócono uwagę na rosnącą rolę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania, a także podkreślono znaczący wzrost zainteresowania ujawnianiem informacji niefinansowych i transparentności uczestników rynków finansowych na świecie.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odpowiedzialne inwestowanie, spółki publiczne