Zeszyty naukowe
Autro: Aldona Kamela-Sowińska 911
Strony: 911–920
pdf pełen tekst

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na realną możliwość wykorzystania sekurytyzacji do oddłużenia polskich szpitali. W artykule przedstawiony został autorski pomysł oddłużenia polskich szpitali w oparciu o zabezpieczenie na akcjach skarbu państwa, bez zwieszania deficytu budżetowego, bez udziału środków unijnych, bez zwiększenia potrzeb pożyczkowych państwa, bez ściągania d odatkowych opłat lub podatków, bez zmiany prawa i wprowadzania nowych rozwiązań prawnych, bez robienia wyjątków w prawie, bez dyskryminowania firm prywatnych i bez potrzeby prywatyzacji szpitali.
Słowa kluczowe: sekurytyzacja, szpitale, oddłużenie

SECURITIZATION AS THE TOOL OF HOSPITALS DEBT RESTRUCTU RIZATION

Abstract:
Securitization transactions become more popular across the world every year. In Poland this financial technique is still consider a young, unpopular and relatively unknown. The aim of this article is to describe the role, possibilities and opportunities of securitization in process of debt restructurization and economic recovery of hospitals in Poland.
Keywords: securitization, hospitals, debt restructurization