Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 105
Strony: 105-115
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem publikacji jest ukazanie istoty CCCTB w teorii finansów przedsiębiorstwa i wskazanie na jej znaczenie dla przedsiębiorstw polskich. W opracowaniu przedstawiono istotę podatku w finansach przedsiębiorstwa. Dokonano analizy przychodów podatkowych oraz kosztów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przychodów niestanowiących przychodów podatkowych i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Zapisy projektu dyrektywy CCCTB odniesiono do fundamentalnych teorii finansów przedsiębiorstwa – teorii struktury kapitału.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy; baza podatkowa, finanse przedsiębiorstw

INCOME TAX, TAX BASE AND CORPORATE FINANCE

Abstract:
One of the main objectives to be accomplished by the European Union law is to eliminate barriers
to the functioning of domestic market and in particular improve the competitiveness of enterprises. The paper addresses issues relating to tax in corporate finance. Canons of taxation are discussed and special emphasis is placed on principles behind formulating fiscal law provisions (including the EU law). Furthermore, the article presents the results of surveys into the importance of taxation cannons for Polish companies.
Keywords: income tax, tax base, corporate finance