Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Adamiak, Rafał Chendoszko, Andrzej Golec, Justyna Jarecka
Diana Jastrzębska, Patrycja Lechowska, Agnieszka Nowak, Monika Startek
Kamila Wojciechowska
153
Strony: 153-162
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Praca stanowi porównanie regulacji podatkowych obowiązujących w wybranych krajach Europy. Przedstawiono także warunki opieki socjalnej oraz średni poziom dochodów. Wymienione czynniki mogą być potencjalnymi elementami determinującymi wybór kraju emigracji. Celem pracy było przedstawienie i porównanie obowiązków podatkowych i parapodatkowych mieszkańców wybranych krajów Europy, a także wskazanie najkorzystniejszych kierunków emigracji. W pracy wykorzystano metodę obserwacyjną.
Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo podatkowe, emigracja, samozatrudnienie, opieka socjalna

ASPECTS OF TAX REGULATIONS IN SELECTED COUNTRIES IN EUROPE, AS A POSSIBLE FACTOR AFFECTING THE EMIGRATION

Abstract:
The paper is to compare selected tax regulations in force in selected European countries. Presented as the conditions of welfare and the average level of income. These factors may be potential elements that determine the choice of the country of emigration. The aim of the study was to present and compare the tax obligations and quasi-residents of selected countries in Europe, as well as an indication of the most favorable directions of emigration. The study used an observational method.
Keywords: international tax law, immigration, self-employment, welfare