Zeszyty naukowe
Autor: Robert Kowalak 69
Strony: 69-77
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest zaproponowanie uniwersalnego systemu mierników z zakresu dystrybucji, które mogą być zastosowane w sprawozdawczości wewnętrznej. Metodologia badania – w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, wywiad z kierownictwem, dedukcji. Wynik – artykuł przedstawia mierniki dokonań związane z obszarem sprzedaży, które mogą być wykorzystane w sprawozdawczości zarządczej przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach nie stosuje się innych mierników dokonań z obszaru sprzedaży poza klasycznymi wskaźnikami finansowymi. Oryginalność/Wartość – efektem badań było opracowanie
własnego systemu mierników dokonań związanych ze sprzedażą dla wybranych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe:
mierniki dokonań, sprzedaż, sprawozdawczość zarządcza

SALES PERFORMANCE INDICATORS IN MANAGEMENT REPORTS

Abstract:
Purpose – the main purpose is a propose classification of performance indicators included sales
measures. Design/Methodology/Approach – in an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described classification of performance indicators proposed in literature. Empirical methods concentrated on data and information be collected from two Silesian companies (interview with management, induction). Findings – the article presents the concept of performance indicators in management reports for sales responsibility center. Performance measures for sales could be presented in management reports, in Customer Perspective of Balanced Scorecard or Distribution Reports. Originality/value – this article presents own complete
system of sales performance indicators for SME.
Keywords:
performance indicators, internal reports, distribution