Zeszyty naukowe
Autor: Eliza Buszkowska 385
Strony: 385–393
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-29
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007–2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.
Słowa kluczowe: analiza skupień, kryzys finansowy, korelacje, zmienność, kryzys zadłużeniowy

THE USE OF CLUSTER ANALYSIS TO IDENTIFY THE TIME FRAMEWORK OF THE LAST FINANCIAL CRISIS

Abstract
This paper uses cluster analysis in the field of multivariate statistics to test the period of the financial crisis of years 2007–2013.With these algorithms were grouped spreads between interbank market rate and the OIS. The author debates on the possibility of using this method to generate the timeframe of different periods on the interbank market. A real cluster analysis enabled the new observations about the subprime crisis and the occurring after debt crisis. The work refers to the previous publication of the author. It takes into account another data, another period of crisis and modified methodology – instead of attempting division for years, the time periods are of equal length. This algorithm does not shorten the series with losing part of information.
Keywords: cluster analysis, financial crisis, correlations, volatility, debt crisis