Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Wierzbiński 851
Strony: 851–868
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-67 
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto istotny problem dotyczący kształtowania przychodów ze sprzedaży w ramach nowo projektowanego modelu biznesowego. W pierwszej kolejności zdefiniowano model biznesowy, a następnie zaprezentowano proces kształtowania przychodów i cen sprzedaży w projektowaniu modelu biznesowego. W artykule przedstawiono w szczegółowy sposób listę potencjalnych sposobów kształtowania przychodów, które zostały zastosowane przez wiele przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano podejście do wyznaczania cen sprzedaży w modelach biznesowych tworzących unikatową wartość dla klientów lub w modelach biznesowych dostarczających klientom wartość po niskich kosztach krańcowych. Na końcu odniesiono się do roli kosztów w kształtowaniu cen sprzedaży.
Słowa kluczowe: model biznesowy, model przychody, kształtowanie cen sprzedaży

REVENUE MODEL IN DESIGNING BUSINESS MODEL

Abstract
In the article author tries to scrutinize the problem relating to designing the revenue model as a part of business model. Firstly, author defines the business model and then he passes to the process of revenue model definition. In the article there are depicted the most important ways of designing revenue model, that were chosen by different companies operating within innovative business models. Then there are described the ways of price setting within business models creating unique value for customers and within business models delivering value for customers incurring very low marginal costs. At the end, the author relates cost calculation to price setting process.
Keywords: business model, revenue model, setting-up sale prices