Zeszyty naukowe
Autor: Bogdan Wankiewicz, Paweł Gwozdecki 61
Strony: 61–69
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie

Na samorządach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego. Samorządy terytorialne stały się ważnymi podmiotami zarządzania finansami na poziomie regionalnym i lokalnym. Podstawą gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest budżet, który stanowi wygodne narzędzie oddziaływania finansowego i ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnej. Aby budżet mógł spełniać swoje cele i zadania w strategii rozwojowej JST, musi podlegać czynnikom spajającym, między innymi WPF, gdzie zamierzenia strategiczne z kolejnymi rocznymi budżetami stanowiłyby podstawę do długofalowego planowania.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, równowaga budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa, wskaźnik zadłużenia

LONGSTANDING FINANCIAL PLANNING VS NEW INDEBTEDNESS RATE CONSTRUCTION – A CHANCE OR A BARRIER FOR SELF-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN NEW FINANACIAL PERSPECTIVE FOR 2014–2020

Abstract
Self-government is largely responsible for shaping and activating economic development. Territorial self-government units have become a very important subject in local and regional finance management. Budget is the base of finance management as well as a convenient tool influencing social and economic development of local community. The budget, to be fully productive and fulfil its tasks and goals in the development strategy of a local government unit, must be the subject to some bonding factors like for example longstanding financial plan which, in turn, consists of yearly budgets having strategic intentions and being the base for longstanding planning.
Keywords: territorial self-government, budgetary equilibrium, long standing financial plan, indebtedness rate