Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Waszczuk,  Magdalena Perkowska-Szymanowicz 91
Strony: 91-103
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi, gdyż przedmiotowe budżetowanie jako metoda, za pomocą której realizowane cele powiązane są z przeznaczonymi na nie środkami finansowymi, nabiera coraz większego znaczenia w realizacji wydatków publicznych. Podjęto również rozważania dotyczące specyfiki, struktury oraz regulacji prawnych opisywanego budżetowania, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego jako narzędzia służącego do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych. Zawarte w artykule argumenty zostały opracowane na podstawie dostępnej literatury polskiej i zagranicznej. Ponadto ich źródłem są własne opracowania oraz analiza dotychczasowych doświadczeń w procedurze wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce.
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, plan finansowy, zarządzanie finansami, wydatki

MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES WITH PERFORMANCE BUDGETING

Summary
Performance budgeting is determined as one of tools of the management of public finances. It is introduced in many member states of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and it is method recommended among others by the European Commission. Performance budgeting is treated as the worldwide trend ofthe deep transformation of the public administration and leading to the wide scale determined notion with name of the New Public Management. This article is attempt of determination of meaning of performance budgeting for going up of efficiency and clarity of expending of public means. Observance this rules principle for better management financial funds.
Keywords: performance budgeting, financial plan, management of public finances, expenditure.
JEL Code: E61, H12