Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Mastalerz 193
Strony: 193-205
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule ukazano wybrane skutki społeczno-ekonomiczne wynikające z wprowadzenia nowych wymogów kapitałowych w bankach w Polsce. Pakiet legislacyjny ustanowiono na szczycie G-20 i zapisano w formie dyrektywy jako regulacje Bazylei III. Doświadczenia kryzysu z lat 2007–2009, w tym przypadku problemy banków stosujących się do regulacji bazylejskich, doprowadziły do potrzeby wprowadzenia dodatkowych standardów bezpieczeństwa. Przybliżono przewidywaną sytuację rynku i społeczeństwa w Polsce, wynikającą z dostosowań polskiej gospodarki do nowych regulacji, proponowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego.
Słowa kluczowe: Bazylea III, pakiet legislacyjny, bankowe wymogi kapitałowe, bankowość, finanse behawioralne

SELECTED EFFECTS OF THE INTRODUCTION OF NEW CAPITAL REQUIREMENTS IN POLAND

Summary
Globalization of finance market significantly affected on increasing risk which effects are out of control. Experiences delivered by 2007–2009 crisis (banks in this case, which applied to Basel regulations of safety standards) brought implementation of additional tightened safety standards. Nowadays bankers are in fighting mood, which can bring to increasing deposit rates and credit reduction in second half of year. How does it affect on polish society and economy?
Keywords: Basel III, the legislative package, capital requirements in banks, banking, behavioral finance.
JEL Code: D14, D18, E21, E22, E42, E44, E51, E52, E58, F30, F32, F33, F34, F36, G00, G01, G02, G10, G11, G15, G20, G21, K19, K33