Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

bibliotekaBiblioteka Ekonomiczna to najstarsza i największa biblioteka w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Działalność BE nierozerwalnie związana jest z wyższym szkolnictwem ekonomicznym na Pomorzu Zachodnim. Jej początki, podobnie jak Wydziału sięgają 1946 roku, gdyż równolegle z uruchamianiem Akademii Handlowej przystąpiono do organizowania biblioteki. Przez okres pierwszych 10 lat biblioteka pełniła funkcję biblioteki głównej, następnie biblioteki wydziałowej, międzywydziałowej i na powrót jest wydziałową biblioteką naukową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Celem głównym BE jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych tematycznie z uprawianymi na Wydziale dyscyplinami i badaniami naukowymi oraz prowadzonymi kierunkami kształcenia. Biblioteka przetwarza pierwotne i wtórne źródła informacji naukowej, organizuje i prowadzi przysposobienia biblioteczno-informacyjne oraz propaguje i promuje działalność biblioteki na zewnątrz Uczelni. Powszechna dostępność do zbiorów sprawia, iż BE ma charakter publiczny, przez co staje się cenną skarbnicą wiedzy dla społeczności lokalnej. Biblioteka Ekonomiczna US mieści się w starym gmachu WNEiZ na I i II piętrze przy ul. A. Mickiewicza 66.

biblioteka Obecnie zasób biblioteczny liczy ok. 180 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. Na bieżąco do Biblioteki wpływa przeszło 300 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Księgozbiór opatrzony jest następującymi sygnaturami: S - książki dostępne w Wypożyczalni, podlegają wypożyczeniom do domu na okres od 2 tygodni do 1 miesiąca oraz E - książki dostępne w Czytelni, stanowiące księgozbiór prezencyjny udostępniany na miejscu w godzinach otwarcia, (wyjątek stanowią tzw. wypożyczenia nocne i weekendowe). Czytelnia Czasopism udostępnia na miejscu czasopisma i wydawnictwa ciągłe opatrzone sygnaturą P i Ec, łącznie ok. 2,5 tys. tytułów druków. Użytkownicy mogą korzystać z 5 agend udostępniania, swobodne poruszanie się po nich zapewnia system szkoleń realizowanych w BE. Obejmuje on przysposobienie biblioteczne oraz podstawy informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych technik informacyjnych.

Biblioteka prawdziwie nowoczesna to przede wszystkim taka, która zna bieżące potrzeby swoich czytelników oraz potrafi sprostać ich potrzebom i zainteresowaniom. Dobrze zbudowana struktura biblioteki, uwzględniająca samodzielne gromadzenie i opracowanie wydawnictw ciągłych, wymianę wydawnictw uczelnianych oraz ciągle rozwijająca się komputeryzacja i elektroniczne systemy zabezpieczenia zbiorów pozwalają na podnoszenie jakości świadczonych usług.


bibliotekaTrzy czytelnie z nieograniczonym dostępem do zbiorów i OIN oferują łącznie 108 miejsc tradycyjnych oraz 60 stanowisk komputerowych przygotowanych do pracy własnej studentów, zapewniających wieloaspektowe poszukiwanie literatury, pisanie referatów, prac dyplomowych, magisterskich i innych prac zaliczeniowych, a także umożliwiają wykorzystywanie urządzeń wspomagających tj. nagrywarek CD, skanerów i drukarek. Remont generalny II piętra przeprowadzony w 2002 roku przyczynił się do zmiany oblicza Biblioteki. Klimatyzowane pomieszczenia i sprzęt komputerowy nowej generacji zadecydowały o tym, że Biblioteka Ekonomiczna stała się najnowocześniejszą biblioteką w regionie i kraju. Organizacyjnie i technologicznie przygotowana jest do dygitalizacji zbiorów.

Jak do nas trafić


mapa wneiz