Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
ksiazkaWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje naukę na 4-letnich Studiach Doktoranckich (III stopnia) o profilu ekonomicznym.

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł magistra.
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne

Dyscyplina naukowa:
 • ekonomia
 • finanse
 • nauki o zarządzaniu
Specjalność naukowa:
 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce,
 • rynek nieruchomości
 • rachunkowość zarządcza, rachunkowość: instytucji finansowych, sektora publicznego
 • finanse publiczne: teoria podatku, finanse samorządowe
 • problematyka makroekonomiczna: procesy inflacyjne, polityka monetarna, polityka fiskalna, polityka gospodarcza, teoria wzrostu
 • innowacje w przedsiębiorstwie, ekonomika jakości, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw i instytucji, metody wyceny przedsiębiorstw, inżynieria finansowa, zarządzanie płynnością finansową i długoterminowymi decyzjami finansowymi
 • systemy informacyjne, wdrażanie technik informatycznych w gospodarce
 • badania marketingowe, planowanie marketingowe, marketing usług finansowych i turystycznych
 • handel zagraniczny, ceny rynku międzynarodowego

Jak do nas trafić


mapa wneiz