Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Jako nowa jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim rozpoczęła swoje istnienie 1.X.2014 roku. Historia powstania Katedry sięga jednak roku 1991, kiedy to na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Katedrę Mikroekonomii, której kierownikiem została prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na WNEiZ, kilku pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło – jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim, którego kierownikiem został dr hab. Wojciech Jarecki.

Od 1.X.2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Jak do nas trafić


mapa wneiz