Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Studia realizowane są w cyklu dwustopniowym:

I stopień - 3-letnie licencjackie studia zawodowe
II stopień - 2-letnie uzupełniające studia magisterskie


Wymagane dokumenty:

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego (I etap: rejestracja w systemie ERK i dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, przypisanie opłat rekrutacyjnych na koncie kandydata, poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji) mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów, na który składają się:
  1. Ankieta osobowa (podanie - oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej ("nowa matura") - celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły
  4. 3 podpisane aktualne, kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata
  6. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
  7. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć też: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (albo kopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczelnę, która wydała dyplom).

Pytania i informacje w sprawie rekrutacjiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów »

Jak do nas trafić


mapa wneiz