Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Przedmioty wykładane


Przedmioty wykładane

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy Makroekonomii
 • Makroekonomia
 • Makroekonomia II
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Funkcjonowanie współczesnej gospodarki
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Podstawy ekonomii
 • Współczesne nurty w ekonomii i finansach
 • Advanced Macroeconomics (j.ang)
 • Macroeconomics (j.ang.)
 • Modern Economics (j.ang.)
 • Betriebswirtschaftslehre (j. niem.)

Przedmioty specjalizacyjne i do wyboru

 • Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
 • Funkcjonowanie i analiza rynku pracy
 • Metody i techniki badań ekonomicznych
 • Monitorowanie i prognozowanie koniunktury Negocjacje w procesach decyzyjnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne


Seminaria dyplomowe


Seminaria dyplomowe - tematyka

Dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz
 • Gospodarowanie zasobami produkcyjnymi
 • Problemy funkcjonowania gospodarki i rynków
 • Regulacja procesów gospodarczych
 • Funkcjonowanie i finansowanie podmiotów sektora publicznego
 • Funkcjonowanie i finansowanie innych podmiotów gospodarczych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Procesy inwestycyjne podmiotów i w gospodarce
 • Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
 • Instrumenty i uczestnicy rynku finansowego w gospodarce
 • Sektor bankowy w gospodarce
 • Funkcjonowanie i fundusze strukturalne UE
 • Społeczne uwarunkowania procesów ekonomicznych
 • Konkurencyjność gospodarki i podmiotów gospodarczych
 • Rozwój społeczno-gospodarczy – rodzaje, uwarunkowania, czynniki, analiza porównawcza


Jak do nas trafić


mapa wneiz