Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

rksi2018 baner

Strona główna


X KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA
"Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie"

Rynek kapitałowy już na dobre wpisał się w polską gospodarkę. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i roli w procesach gospodarczych. Niestety poziom wiedzy o rynku kapitałowym i jego elementach jest w Polsce jeszcze bardzo niski. Obowiązek edukacji i rozwoju nauki w tym kierunku spoczywa w znacznej mierze na środowisku naukowym i instytucjach rynku kapitałowego.

Środowiska naukowe prowadzą edukację na poziomie uczelni wyższych. Dynamicznie rozwijają się badania polskiego rynku kapitałowego i jego najważniejszego elementu, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Śledząc publikacje ostatnich lat w tym zakresie widać wyraźnie, że obok popularyzacji znanych z rozwiniętych rynków metod pojawia się polska myśl naukowa.

Podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, wybór źródeł finansowania i ustalenie sposobów zagospodarowania nadwyżek rodzi zarządzanie finansami, którym interesują się prawie wszyscy. Jest tu jednak znacznie więcej zagadnień, że wspomnimy tylko zarządzanie ryzykiem, czy wybór sposobów i technik podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Widząc szczególne znaczenie problematyki rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce proponujemy już po raz dziesiąty konferencję naukową, która odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 17-19 września 2018 roku.

Konferencja ma stworzyć możliwość do wymiany doświadczeń, prezentacji rozwiązań nowatorskich oraz podzielenia się wizją, czym rynek kapitałowy w Polsce jest i dokąd zmierza. A wszystko to na tle porównań Polski z krajami, w których rynki kapitałowe posiadają dużą tradycję.

Aczkolwiek w zamyśle naukowa, to jednak konferencja jest przeznaczona zarówno dla naukowców zajmujących się proponowaną problematyką, jak i dla praktyków, na co dzień mających kontakt z rynkiem kapitałowym (prezesi spółek, dyrektorzy finansowi, analitycy, doradcy inwestycyjni, maklerzy papierów wartościowych itp.).

W ramach konferencji proponujemy następujące główne bloki tematyczne:

 • Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza portfelowa
 • Wycena papierów wartościowych
 • Inżynieria finansowa
 • Strategie inwestowania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym
 • Teoria chaosu
 • Sztuczne sieci neuronowe na giełdzie papierów wartościowych
 • Cykle giełdowe
 • Zarządzanie finansami
 • Finanse behawioralne
 • Alternatywne formy inwestowania
 • Ubezpieczenia
 • Instrumenty zwrotne

Informacje o przetwarzaniu danych
Uczestnicy konferencji
Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją konferencji lub innego wydarzenia naukowego.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), art.6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przetwarzanie wizerunku przez administratora danych przez Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………..
(data i podpis)

Organizator


ORGANIZATOR KONFERENCJI

KATEDRA UBEZPIECZEŃ I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH
INSTYTUT FINANSÓW
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin tel. (91) 444 19 60,
tel/fax (91) 444 21 26
kontakt e-mail w sprawach konferencyjnych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Konferencji:
prof. zw. dr hab. Waldemar TarczyńskiKomitet organizacyjny:
dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
dr hab. prof. US Sebastian Majewski
dr hab. prof. US Agnieszka Majewska
dr Urszula Gierałtowska
Sekretarz Konferencji
dr Piotr Obidziński

Doktoranci
Mgr Ilona Żelazowska
Mgr Mykola Andreinko
Mgr Szymon Machała
Mgr Marcin Misztela

Lokalizacja


LOKALIZACJA
Konferencja odbędzie się
w HOTELU AURORA
w Międzyzdrojach
w dniach 17 - 19 września 2018 roku

Hotel foto

Publikacja


PUBLIKACJA

 Z radością informujemy, że Państwa artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji mogą zostać opublikowane w serii wydawniczej
Springer Proceedings in Busines and Economics
springer
pod tytułem
“Effective Investment on Capital Market - CMEI 2018”

Seria „Springer Proceedings in Busines and Economics” jest indeksowana w bazie Web of Science, co wiąże się z wysoką punktacją artykułu. Prace należy przygotować w języku angielskim. Planowane obszary tematyczne:

 1. Theoretical aspects of investments on capital market
 2. Quantitative methods on financial markets
 3. Experimental economics and behavioral finance on capital markets
 4. Practical issues – case studies
pdf Wzór dla autorów artykułów do publikacji w Springerze

Nadesłane przez Państwa artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą być także opublikowane:
- pozostałe anglojęzyczne artykuły - w czasopiśmie „Folia Oeconomica Stetinensa” (obecnie 11 pkt MNiSW),
- polskojęzyczne artykuły – w Zeszycie Naukowym WNEiZ „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (obecnie 9 pkt MNiSW).

Szczegółowe informacje o tej serii wydawniczej znajdą Państwo na stronie: www.springer.com/series/11960

 
warunki RKSI2018

 

Program


PROGRAM KONFERENCJI

pdf Program Konferencji

Poniżej przedstawiamy ramowy program Konferencji. Szczegółowe informacje o prelegentach na poszczególnych sesjach zostaną przedstawione przed konferencją.

Poniedziałek 17.09.2018
15:00 - 21:00 Rejestracja uczestników
19:00 - 22:00 Obiadokolacja

Wtorek 18.09.2018
07:00 - 9:00 Śniadanie
09:00 - 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji
09:15 - 11:00 Sesja plenarna A
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 Sesje panelowe B1, B2, B3
13:00 - 14:00 Obiad
14:30 - 16:30 Sesja plenarna C
16:30 - 16:45 Przerwa kawowa
16:45 - 18:30 Sesje panelowe D1, D2, D3
20:00 - 24:00 Uroczysta Kolacja

Środa 19.09.2018
07:00 - 9:00 Śniadanie
09:00 - 10:30 Sesje panelowe E1, E2
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:45 Sesja plenarna F
12:45 - 13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:30 - 14:30 Obiad

Patronat


PATRONAT


logo GPW patronat marszałek patronat marszałek
patronat prezydent Szczecin  Logo GUS logo PFP55
patronat KNF TVP3 Szczecin podst eska
modehpolmo  bgk  LOGO MAT
komitet  US  WNEiZ

nzb
   


Terminy


TERMINY

Zgłoszenie udziału w Konferencji:
- do 10 sierpnia 2018.

Zgłoszenie tytułu wystąpienia:
- do 10 sierpnia 2018.

Termin nadsyłania abstraktów:
- do 10 sierpnia 2018.

Płatność:
- do 10 sierpnia 2018.

Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu:
- Springer - do 31 sierpnia 2018
- Pozostałe - do 30 września 2018

Opłaty


OPŁATY

Opłata konferencyjna: 1.100 zł

Kwota obejmuje udział w obradach, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne i pokonferencyjne.

Wpłaty winny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:
ING BANK ŚLĄSKI SA 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
W tytule zapłaty proszę podać numer subkonta "0159" oraz imię i nazwisko Uczestnika.


RejestracjaAby zarejestrować się na konferencję prosimy wypełnić formularz rejestracyjny:
rksi2018.syskonf.pl/rejestracja

Po zarejestrowaniu prosimy także o dostarczenie, w możliwie jak najkrótszym czasie, tytułu pracy oraz abstraktu za pomocą formularza:
rksi2018.syskonf.pl/abstrakty
 

Jak do nas trafić


mapa wneiz