Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
 • Framework for Gamified Programming Education (2018-2021), projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+. Lider Projektu: Uniwersytet Szczeciński. Kierownik Projektu: Jakub Swacha. Członkowie zespołu: Karolina Muszyńska, Tomasz Zdziebko, Agnieszka Miluniec, Artur Kulpa
 • Senior on-line (2017), projekt realizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66 w Szczecinie. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Szczecin. Koordynator: Ewa Krok. Wykonawcy: Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Michał Nowakowski, Karolina Muszyńska.
 • BalticMuseums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations (2017-2020), projekt międzynarodowy w ramach programu Interreg South Baltic, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lider Projektu: Uniwersytet Szczeciński. Kierownik Projektu: Jakub Swacha. Członkowie zespołu: Zygmunt Drążek, Karolina Muszyńska, Zdzisław Szyjewski, Grzegorz Wojarnik, Tomasz Zdziebko, Agnieszka Miluniec, Artur Kulpa
 • Wpływ przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej (2017–2019), projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 11). Kierownik projektu: Anna Borawska. Członkowie zespołu: Kesra Nermend, Małgorzata Łatuszyńska.
 • Ekonomiczna Akademia Seniora (2016-2017), projekt Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykonawcy z IiwZ: Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Marek Mazur, Zbigniew Stempnakowski, Grzegorz Wojarnik.
 • Budowa narzędzia pozyskiwania informacji z opublikowanych artykułów, jako wsparcie promocji Zeszytów Naukowych US Studia Informatica (2016-2017), projekt Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykonawca: Grzegorz Wojarnik, Ewa Krok.
 • TecCOM Frame – A Joint European Academic Competence Framework and Curricula for the Training of Technical Communicators (2015-2018), projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+. Kierownik projektu ze strony US: Zygmunt Drążek.
 • BalticMuseums CLUSTERS (2015), projekt międzynarodowy w ramach programu South Baltic Region. Kierownik projektu ze strony US: Zygmunt Drążek. Wykonawcy: Tomasz Komorowski, Grzegorz Wojarnik.
 • Aktywny obywatel to ja! (2015), w ramach programu ASOS. Członek zespołu: Agnieszka Szewczyk.
 • Software as a Service. Projektowania aplikacji dotykowych na urządzenia wielkoformatowe (2014-2015), projekt Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik: Zygmunt Drążek. Sekretarz: Tomasz Komorowski. Wykonawcy: Jakub Swacha, Grzegorz Wojarnik.
 • Baltic Sea Mentoring Cloud (2014), projekt międzynarodowy w ramach mechanizmu finansowania EUSBSR Seed Money Facility. Kierownik projektu ze strony US: Zygmunt Drążek. Członek zespołu: Karolina Muszyńska.
 • Identyfikowanie i modelowanie ryzyka w środowisku wieloprojektowym (2014), projekt badawczy 2013/09/B/HS4/01311. Ekspert projektu: Zdzisław Szyjewski.
 • Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego szansą na zdobycie lepszej pracy (2013–2015), projekt finansowany z funduszy POKL 9.3. Kierownik: Kesra Nermend.
 • Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (2012–2015), projekt finansowany z funduszy POKL 8.1.2. Kierownik: Kesra Nermend. Członkowie zespołu: Małgorzata Łatuszyńska, Barbara Królikowska, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska.
 • BalticMuseums 2.0 Plus – Implementation of eGuides with cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums (2011-2015), projekt międzynarodowy w ramach programu South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik projektu z ramienia US: Zygmunt Drążek. Członkowie zespołu: Jakub Swacha, Karolina Muszyńska, Tomasz Komorowski, Tomasz Zdziebko.
 • Metodyka badania i oceny racjonalności ekonomicznej w gospodarce wodą w regionie (2011–2014), grant promotorski finansowany z Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: Kesra Nermend. Członek zespołu: Mateusz Grzesiak.
 • Z Fizyką, Matematyka i Przedsiębiorczością zdobywamy świat! (2011-2013), w ramach POKL. Wykonawca z IIwZ: Zbigniew Stempnakowski.
 • Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne (2011–2013), grant promotorski finansowany z Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu:: Małgorzata Łatuszyńska. Członkowie zespołu: Kesra Nermend, Roma Strulak-Wójcikiewicz (Studium Doktoranckie).
 • As Kompetencji (2011-2012), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcy z IiwZ: Marek Mazur, Zbigniew Stempnakowski.
 • Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach marketingowych (Les resaux de neurones dans la recherche Marketing) (2011 – 2012), projekt badawczy. Członek zespołu: Jerzy Marcinkiewicz.
 • Staż Sukcesem Naukowca (01.07.2011 – 31.12.2011), projekt finansowany z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik: Tomasz Zdziebko.
 • Badanie skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą (2011), projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki. Kierownik Ewa Krok.
 • Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (2011), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członek zespołu badawczego podwykonawcy: Jakub Swacha.
 • Modelowanie procesów biznesowych w służbie zdrowia (2010-2012), Grant promotorski Anny Gontarek –Janickiej. Kierownik grantu: Agnieszka Szewczyk.
 • BalticMuseums 2.0 – Joint development of cross-border tourism information products by South Baltic oceanographic museums (2009-2011), projekt międzynarodowy w ramach programu South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik projektu z ramienia US: Zygmunt Drążek. Członkowie zespołu: Jakub Swacha, Karolina Muszyńska, Tomasz Komorowski, Marcin Mastalerz.
 • Lubuskie Centrum Certyfikacyjne (2009–2011), projekt finansowany z funduszy POKL 9.3. Kierownik: Małgorzata Łatuszyńska. Członek zespołu: Kesra Nermend.
 • Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2009 – 2011), projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkowie zespołu: Karolina Muszyńska, Tomasz Łukaszewski, Zbigniew Stempnakowski.
 • Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji, (2009), PO Innowacyjna Gospodarka). Wykonawca: Ewa Krok.
 • Modele procesów biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (2009), w ramach projektu Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System zarządzania obiegiem Korespondencji. Opracowanie wykonano w ramach umowy z firmą wykonawczą mis24.pl spółka z. o.o. Koordynator projektu: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Członek zespołu: Jerzy Marcinkiewicz.
 • Nowe technologie internetowe w systemie komunikacji małych i średnich firm (2009), projekt badawczy. Projekt realizowany z zespołem w Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwami (Institut d’Administration des Entreprises) w Lille (Francja). Członek zespołu: Jerzy Marcinkiewicz.
 • Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw (2009), projekt współfinansowany przez KBN. Członek zespołu: Tomasz Łukaszewski.
 • Obywatel w społeczeństwie informacyjnym (2008–2010) projekt finansowany z funduszy POKL 8.1.1. Kierownik: Kesra Nermend. Członek zespołu: Małgorzata Łatuszyńska.
 • Pracownik w społeczeństwie informacyjnym (2008–2010), projekt finansowany z funduszy POKL 8.1.1. Kierownik: Małgorzata Łatuszyńska. Członek zespołu: Kesra Nermend.
 • Wylęgarnia firm spin off i spin out (2008 – 2010), zrealizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Jerzy Sołdek.
 • Narodowy Program Foresight Polska 2020 (2008), MNiSW. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych: Jakub Swacha.
 • Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przechowywania danych (2007–2008), projekt badawczy MNiSW. Kierownik projektu: Zdzisław Szyjewski, członek zespołu badawczego: Jakub Swacha.
 • Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego „Medycznego Systemu Informatycznego MSI” (2007-2008), MNiSW. Wykonawca: Ewa Krok.
 • Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego (2007), projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Kierownik projektu z ramienia US: Zdzisław Szyjewski. Członkowie zespołu: Tomasz Łukaszewski, Marcin Mastalerz, Karolina Muszyńska, Jakub Swacha.
 • Platforma biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji (2007), w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podwykonawca: Jakub Swacha.
 • Nowy zawód dla urzędnika (2007), finansowany ze środków ZPORR Działanie 2.4. Kierownik: Małgorzata Łatuszyńska. Członek zespołu: Kesra Nermend.
 • Opracowanie mechanizmów badania dojrzałości organizacji (jednostki służby zdrowia) pod kątem techniczno-organizacyjnym (2007). Członek zespołu: Jerzy Marcinkiewicz.
 • Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie nauczycieli w przyszłości (2006–2008), finansowany ze środków ZPORR Działanie 2.4. Kierownik: Kesra Nermend. Członek zespołu: Małgorzata Łatuszyńska.
 • System pozyskiwania i transferu wiedzy na potrzeby innowacji w sieci współpracy, okres realizacji projektu (2005 – 2007), program ZPORR działanie 2.6, Jerzy Sołdek.
 • Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego – pakiet szkoleń (2005 – 2007),program ZPORR działanie 2.6, Jerzy Sołdek.
 • Regionalne sieci współpracy innowacyjnej w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy, tworzące bazę klastra informatycznego, okres realizacji projektu (2006 – 2007), program ZPORR działanie 2.6, Jerzy Sołdek.
 • Baltic Business Development Network (2005-2007),realizowany w ramach Inicjatywy INTERREG BSR III. Członkowie zespołu: Mateusz Grzesiak, Tomasz Zdziebko.
 • Pierwsze kroki w społeczeństwie informacyjnym (2005–2007), finansowany ze środków ZPORR Działanie 2.1. Kierownik: Kesra Nermend.

Jak do nas trafić


mapa wneiz