Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Systemy motywacyjne zarządów polskich spółek giełdowych
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska
recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr hab. inż. Alberto Lozano-Platonoff
pdf Informacje o obronie

Jak do nas trafić


mapa wneiz