Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Kształtowanie procesów transferu technologii w klastrach morskich w Polsce

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. nadzw. US
recenzenci: prof. dr hab. Henryk Sobolewski,  dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna

pdf Informacje o obronie
pdf Recenzja: prof. dr hab. H. Sobolewski
pdf Recenzja: dr hab. K. Kozioł-Nadolna

Jak do nas trafić


mapa wneiz