Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Badania statutowe Katedry
 • Pozycja innowacyjna i zdolność innowacyjna Polski na tle wybranych krajów UE
 • Uwarunkowania innowacyjności wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Struktura światowego eksportu usług
 • Modele rozwoju eksportu
 • Czynniki wzrostu zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw w Polsce
 • Przekształcenia w strukturze polskiego zadłużenia
 • Postęp naukowo-techniczny a długookresowe tendencje cen metali nieżelaznych na rynku międzynarodowym

Badania własne pracowników Katedry
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a kierunki transferu wiedzy naukowo-technicznej
 • Długookresowe tendencje cen w światowym handlu produktami rolnymi
 • Ewolucja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
 • Transformacje migracyjne jako konsekwencja członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Zagraniczne obroty usługowe Polski w latach 1980–2007
 • Determinanty innowacyjności gospodarki polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem globalnej nierównowagi.

Jak do nas trafić


mapa wneiz