Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Podstawowe przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Międzynarodowy rynek informacji i nowych technologii
 • Rynki towarowe
 • Rynki elektroniczne
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Wspólny rynek europejski
 • Inwestycje zagraniczne
 • Handel zagraniczny
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
 • Finanse i rozliczenia międzynarodowe
 • Ryzyko w obrocie międzynarodowym
 • Analiza międzynarodowych rynków towarowych i usługowych
 • Nowoczesne trendy w gospodarce światowej
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Międzynarodowe operacje finansowe
 • Międzynarodowe rynki finansowe

Seminaria dyplomowe - tematyka
Dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel
 • Rozwój procesów integracyjnych w Polsce i na świecie
 • Problemy płatnicze Polski i świata
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce (województwie)
 • Rola usług we współczesnej gospodarce światowej i w Polsce
 • Zarządzanie długiem zagranicznym
 • Rozwój współpracy gospodarczej Polski z wybranymi krajami i grupami państw
 • Turystyka - rozwój w Polsce i na świecie
 • Migracje ludności
 • Funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego
 • Strategie wejścia na rynek międzynarodowy
 • Wykorzystanie funduszy unijnych
 • Problemy ogólnoekonomiczne (bezrobocie, budżet, leasing, faktoring, itd.)
 • Zadłużenie zagraniczne Polski w warunkach członkostwa w UE
 • Metody spłaty zadłużenia zagranicznego Polski
 • Rola środków unijnych w dochodach gminy Szczecin
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie ....)
 • Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego (na przykładzie ...)
 • Rola leasingu i kredytu w finansowaniu spółki X
 • Struktura działalności kredytowej banku X i jej uwarunkowania
 • Analiza dochodów i wydatków gminy X
 • Współpraca Polski z MFW i BŚ
 • Kształtowanie się rezerw walutowych w Polsce
 • Analiza bilansu płatniczego Polski
 • Skutki kryzysu finansowego na tle innych krajów europejskich
 • Wybrane problemy funkcjonowania UGW
 • Leasing jako forma finansowania inwestycji
 • Analiza przepływów i rozmieszczenia ZIB w Polsce
 • Rola funduszy venture capital/private equity w pozyskiwaniu środków finansowych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rola sektora bankowego w zadłużeniu zagranicznym Polski
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski na tle krajów UE 19. Adekwatność rezerw dewizowych w Polsce
 • Nierównowaga zewnętrzna Polski
 • Kryzys finansowy a napływ ZIP do Polski
 • Analiza sytuacji finansowej miasta Szczecin na tle oceny ratingowej
 • Analiza wpływów i wydatków budżetu województwa X
 • Wykorzystanie funduszy w woj. zachodniopomorskim
 • Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce
 • Analiza wskaźnikowa GPW w Warszawie po wybuchu kryzysu finansowego.
 • Analiza źródeł finansowania działalności samorządu terytorialnego (na przykładzie...)
 • Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów gminy X
 • Rozliczenia dewizowe w PGE Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.
 • Rola Europejskiego Funduszu Leasingowego w finansowaniu działalności gospodarczej
 • Przyczyny i skutki wybuchu obecnego kryzysu finansowego na świecie
 • Możliwości wprowadzenia euro w Polsce
 • Zadłużenie zagraniczne a dług publiczny w Polsce i UE
 • Ocena franchisingu jako źródła finansowania przedsiębiorstw branży usług gastronomicznych

Dr hab. prof. US Renata Knap
 • Przygotowywanie i realizacja transakcji eksportowej/importowej
 • Sposoby rozliczeń w obrocie międzynarodowym
 • Ryzyko w obrocie międzynarodowym
 • Czynniki wpływające na eksport i import podmiotów gospodarczych
 • Handel zagraniczny Polski z wybranymi krajami (np. Niemcami, Rosją, Chinami itd.)
 • Polska na światowym rynku wybranych towarów (np. kawy, miedzi, tekstyliów, itd.)
 • Nowe zjawiska i problemy we współczesnej gospodarce światowej (nierównowaga globalna, kryzysy, przekształcenia strukturalne itd.)

Materiały dla studentów
pdfPytania obowiązujące na egzaminie magisterskim i dyplomowym

Jak do nas trafić


mapa wneiz