Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Badania statutowe
Tematy badań statutowych realizowanych w Katedrze Marketingu w latach 2005-2010:

2010 Zmiany zachowań konsumentów na rynku usług w dobie spowolnienia gospodarczego, cz.2
2009 Zmiany zachowań konsumentów  na rynku usług, cz.1
2008 Usługi w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych.
2007 Polski konsument a przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku.
2006 Marketing a aktywność regionów.
2005 Usługi a rozwój regionu.


Projekty zewnętrzne
1. Projekt „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Projekt na lata 2009-2011.

Zadanie: Satysfakcja klientów i pracowników urzędów, współrealizowane przez zespół Katedry w osobach:
Dr hab. prof. US Jolanta Witek - kierownik modułu V
Dr hab. prof. US Edyta Rudawska
Dr hab. Ewa Frąckiewicz
Dr Krzysztof Błoński
mgr Małgorzata Wiścicka
 
View the embedded image gallery online at:
http://kni.wneiz.pl/izim/market/badania-naukowe#sigFreeId8985ce30b0
 
2. Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART” realizowany przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Marzec 2009-kwiecień 2010. Zadanie współrealizowane przez dr hab. Augustyne Burlitę w zakresie dyżurów eksperckich.

3. Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. zo.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.4. Sierpień –wrzesień 2010. Zadanie współrealizowane przez dr hab. Augustyne Burlitę w zakresie oceny projektów.

Granty

Frąckiewicz E., Informatyzacja marketingu na rynku sieciowych powiązań, grant KBN na lata 2008-2009

Rudawska E., Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa, grant KBN na lata 2007-2008, N115 069 32/3151

Frąckiewicz E., Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010, grant Centrum Europejskiego Natolin 2007

Frąckiewicz E., Rudawska E., Metodyka doboru systemu CRM w przedsiębiorstwach usługowych, grant KBN na lata lata 2002-2004

Witek J. (współautor), Symulator zachowań konsumenta na rynku, grant KBN na lata 2005 – 2007, 1 H02C 013 29

Witek J., Warunki życia i konsumpcja gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek, grant KBN 2 H02C 046 25

Witek J. (współautor), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - stan, uwarunkowania, tendencje, grant MNiSW na lata 2010 – 2012, N N112 335038,

Witek J. (promotorski), Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych okresie przemian w Polsce, grant MNiSW na lata 2010 – 2013, N N112 124539

Jak do nas trafić


mapa wneiz