Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Przedmioty wykładane


Przedmioty wykładane w Katedrze
 • Badania marketingowe
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Marketing
 • Marketing w sporcie
 • Obsługa klienta
 • Analiza rynku 
 • Public relations
 • Reklama
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • E-handel i marketing
 • Klient w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa
 • Marketing internetowy
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing seniorów
 • Nowe technologie w marketingu
 • Zarządzanie sprzedażą

Seminaria dyplomowe


Seminaria dyplomowe - tematyka
dr hab. prof. US Augustyna  Burlita
 • Analiza rynku
 • Badania rynkowe i marketingowe, system informacji marketingowej
 • Czas wolny i jego ekonomiczne aspekty
 • Ekonomiczne aspekty kultury
 • Komunikacja marketingowa
 • Konsumpcja
 • Marketing terytorialny
 • Marketing, zarządzanie marketingowe
 • Problemy funkcjonowania rynku
 • Public Relations
 • Turystyka, marketing w turystyce, zarządzanie turystyką
 • Wizerunek organizacji
 • Zachowania konsumentów, ich uwarunkowania i badanie
 • Zarządzanie budżetem czasu
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie produktem
dr  hab.  prof. US Edyta  Rudawska
 • Zarządzanie relacjami z klientami / Marketing relacji
 • Zarządzanie marketingowe 
 • Kształtowanie wartości dla klienta
 • Kształtowanie relacji z interesariuszami firmy
 • Narzędzia marketingowego oddziaływania firm
 • Produkt w strategii przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie dystrybucją
 • Strategia cenowa
 • Komunikacja marketingowa
 • Public Relations, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing wewnętrzny
 • Zarządzanie marką
 • Marketing usług
 • Marketing w sporcie
 • Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem i innymi podmiotami rynku
 • Klient w działalności marketingowej firmy
 • Wpływ marketingu na wartość przedsiębiorstwa
 • Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa
 • Marketing a finanse w przedsiębiorstwie
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Marketing zrównoważony
 • Marketing terytorialny
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
 • Badania marketingowe
 • Badania opinii, postaw i zachowań konsumentów
 • E-handel
 • E-klient
 • E-marketing
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing a nowe technologie
 • Marketing seniorów
 • M-komunikacja
 • M-marketing
 • Zachowania konsumentów
 • Zarządzanie marketingowe

Specjalność II st.


Specjalność II st. : Strategiczne zarządzanie marketingowe


Na specjalności szczególny nacisk kładzie się na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem marketingowym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem długookresowej perspektywy działania w turbulentnym otoczeniu rynkowym.

Absolwent specjalności posiada umiejętności szczegółowej analizy danych o klientach, dokonywania pomiaru ich wartości i wykorzystywania jej procesie segmentacji rynku i alokacji działań marketingowych. Posiada on wiedzę na temat sposobów budowy strategicznych planów marketingowego działania na rynku, obejmujących właściwy wybór rynku docelowego oraz szczegółowo sprecyzowane sposoby osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej (strategie marketingowe). Absolwent specjalności jest również w stanie identyfikować niematerialne źródła przewagi konkurencyjnej i określać ich wpływ na wzrost wartości firm jak również zarządzać ryzykiem w działalności marketingowej.

Absolwent jest  przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub działem marketingu i pracy między innymi na stanowiskach:

- specjalista ds. marketingu i handlu,

- specjalista analizy rynku,

- specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,

- specjalista ds. reklamy.

ppt Prezentacja specjalności Strategiczne zarządzanie marketingowe

Jak do nas trafić


mapa wneiz