Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
PAN Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w Komitetach Polskiej Akademii Nauk.


Lp. Imię i nazwisko Komitet PAN Kadencja
1. prof. zw. dr hab. Teresa Lubińska Komitet Nauk o Finansach 2015-2018
2. prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński Komitet Nauk Ekonomicznych
Komitet Statystyki i Ekonometrii
2015-2018
2016-2019
3. dr hab. prof. US Edyta Rudawska Komitet Organizacji i Zarządzania 2015-2018
4. dr hab. prof. US Jacek Batóg Komitet Statystyki i Ekonometrii 2016-2019
5. dr Magdalena Mojsiewicz Komitet Nauk Demograficznych 2015-2018
6. dr Dominik Rozkrut Komitet Statystyki i Ekonometrii 2016-2019
7. dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska Komitet Inżynierii Produkcji 2016-2019

Jak do nas trafić


mapa wneiz